Prodlužte život motoru vašeho auta odbornou dekarbonizací

Čištění motoru, neboli dekarbonizace je proces při kterém dochází k odstranění uhlíkových usazenin z motoru takzvanou pyrolýzou a to bez nutnosti demontáže jednotlivých dílů. Motor nikdy nevyužije 100% paliva, neefektivním spalováním paliva vzniká karbon který se v motoru usazuje, tyto usazeniny mají přímý vliv na chod motoru, spotřebu, výkon, ale i hlučnost a životnost motoru a jeho dílů. Čištění motoru je prevencí před drahými opravami a nutností nahradit drahé motorové díly.

Dekarbonizací se také zlepší chod motoru, sníží se třecí odpor pístů a tudíž se motoru znovu obnoví jeho výkon a sníží spotřeba! V neposlední řadě čistý motoru bez usazenin produkuje méně zplodin (CO2) a tudíž je šetrnější k naší planetě!